Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Psychologické ambulance

Kontakty, podrobnosti:

Psychologické ambulance poskytují následující služby:

- individuální psychoterapii dospělých a dospívajících pacientů:

 • zaměřené na zvládání úzkostně-depresivních stavů
 • poruchy přijmu potravy
 • zvládání těžkých životních krizí
 • psychosomatické obtíže
 • komplexní systematickou psychoterapii
 • atd..

- skupinovou psychoterapii dospělých

 • skupiny probíhají 1x do týdne
 • před zařazením do skupiny je nutný individuální pohovor
 • nová skupina se otevírá v závislosti na počtu pacientů

- psychologickou diagnostiku:

 • poskytujeme služby komplexní klinicko - psychologické diagnostiky u celého spektra duševních nemocí a stavů
 • vyšetření na základě žádosti ČSSZ
 • psychologická vyšetření před plánovanými chirurgickými zákroky (bariatrie atd…)
 • psychologická vyšetření se zaměřením na psychosomatické aspekty

 

Nejsme pracovištěm dětské klinické psychologie a stejně tak neprovádíme dopravně – psychologická vyšetření.
Před první návštěvou je nutné se dopředu objednat.
Služby jsou hrazeny ze zdravotního pojištění dle smluvních vztahů Hornické polikliniky s.r.o.
Pacienti se zájmem o skupinovou psychoterapii od září 2018 nechť se domluví na tel. čísle 775718004 nebo na emailu ivo.oral@hpo.agel.cz

zpět na seznam ambulancí

Kontakty:

PhDr. Ivo Oral
597 454 318
Mgr. et Mgr. Eva Kovářová
597 454 224

Ambulance klinické psychologie

Ordinační hodiny, informace
Mgr. et Mgr. Eva Kovářová
597 454 224
739 454 449
eva.kovarova@hpo.agel.cz