Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Psychologické ambulance

Kontakty, podrobnosti:

Psychologické ambulance poskytují následující služby:

- individuální psychoterapii dospělých a dospívajících pacientů:

 • zaměřené na zvládání úzkostně-depresivních stavů
 • poruchy přijmu potravy
 • zvládání těžkých životních krizí
 • psychosomatické obtíže
 • komplexní systematickou psychoterapii
 • atd..

- skupinovou psychoterapii dospělých

 • skupiny probíhají 1x do týdne
 • před zařazením do skupiny je nutný individuální pohovor
 • nová skupina se otevírá v závislosti na počtu pacientů

- psychologickou diagnostiku:

 • poskytujeme služby komplexní klinicko - psychologické diagnostiky u celého spektra duševních nemocí a stavů
 • vyšetření na základě žádosti ČSSZ
 • psychologická vyšetření před plánovanými chirurgickými zákroky (bariatrie atd…)
 • psychologická vyšetření se zaměřením na psychosomatické aspekty

 

Nejsme pracovištěm dětské klinické psychologie a stejně tak neprovádíme dopravně – psychologická vyšetření.
Před první návštěvou je nutné se dopředu objednat.
Služby jsou hrazeny ze zdravotního pojištění dle smluvních vztahů Hornické polikliniky s.r.o.
Pacienti se zájmem o skupinovou psychoterapii od září 2018 nechť se domluví na tel. čísle 775718004 nebo na emailu ivo.oral@hpo.agel.cz

zpět na seznam ambulancí

Kontakty:

PhDr. Ivo Oral
597 454 318
Mgr. et Mgr. Eva Kovářová
597 454 224

Ambulance klinické psychologie

Ordinační hodiny, informace
PhDr. Ivo Oral
597 454 318
775 718 004
SKYPE +420 775 718 004
ivo.oral@hpo.agel.cz

Ambulance klinické psychologie

Ordinační hodiny, informace
Mgr. et Mgr. Eva Kovářová
597 454 224
739 454 449
eva.kovarova@hpo.agel.cz